29.11.2013 Špeciálna výstava chrtov, Nitra / Sighthound Speciality Show, Nitra

30.11.2013 14:38

Na túto výstavu som sa mimoriadne tešila, pretože bol Leon 1. krát prihlásený do strednej triedy. Špeciálna výstava sa niesla vo Vianočnom duchu a veľmi príjemnej atmosfére. Posudzoval nás Taliansky rozhodca Bruno Nodalli a bral to veľmi vážne a precízne. Všetkých psíkov dôkladne prehliadal, kontroloval chrup a samozrejme meral výšku. Leon bol v triede strednej s takmer 2 ročným modrým psíkom Blue Diamond Duelano. V hale bolo chladno, tak sa Leon ako aj všetci chrtíci značne triasli. Napriek tomu sa pekne predviedol, nechal sa prehmatať a odmerať. Pán rozhodca mu nameral 37 cm a udelil známku V1 a titul CAC. O víťaza špeciálnej výstavy nastúpil Leon s izabelovým psíkom Lupavaro Federico a modrým Enki Fredici. Pán rozhodca si nás premeral v pohybe a udelil tento titul nám. Do kruhu sme ešte nastúpili o titul BOB a BOS. Získali sme BOS

 

Resumé: V1, CAC, Víťaz špeicálnej výstavy, BOS